Anmäla serveringsansvarig

LÄS MER

Detta är en blankett som ska skickas till tillståndsenheten i Sydnärke, Hallsberg. 

Här kan du anmäla vem/vilka som ska vara serveringsansvariga.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Personnummer till serveringsansvariga