Cisterner

LÄS MER

Innan du installerar en cistern för till exempel diesel, eldningsolja eller spillolja krävs en anmälan till miljöenheten. I de flesta fall gäller detta för cisterner med en större volym än 1000 liter, men inom vattenskyddsområde krävs anmälan för alla cisterner över 250 liter.

När du ska ta bort en cistern, kanske efter att ha bytt från oljeeldning till bergvärme, ska du lämna information till miljöenheten.

Frågor om e-tjänsten

Kumla kommun
servicecenter@kumla.se
019-58 00 00
www.kumla.se

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnd
samhallsbyggnad@kumla.se