Dispens från kravet på att förpackningar ska skiljas från sitt innehåll

LÄS MER

Myndighetsnämnden kan i det enskilda fallet ge dispens från kravet på att förpackningar ska skiljas från sitt innehåll. Dispens kan medges om hanteringen inte är genomförbar, eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. 

Ansök om dispens genom att fylla i och skicka blanketten till miljöenheten.

Tänk på att:

  • Det är endast verksamheter som kan ansöka om dispens
  • En avgift tar ut för nedlagd handläggningstid vid dispensansökan enligt gällande taxa

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019588000
www.kumla.se

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se