Söka om blomlådor som farthinder

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du ansöka om blomlåda som farthinder.

En ny ansökan ska göras inför varje säsong och tekniska kontoret gör bedömningen om gatan är lämplig för farthinder. Läs mer på kumla.se, blomlådor som farthinder

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Trafik, gator, vägar och offentlig plats - Kumla kommun

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se