Planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill bygga nya bostäder, starta verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan ska du först ansöka om planbesked. Du behöver också ett planbesked om du vill upphäva eller ändra en befintlig detaljplan. Med ett planbesked får du ett snabbt och tydligt besked om åtgärden är lämplig utifrån översiktsplanen och allmänna intressen.

Kumla kommun kommer inom fyra månader efter att din ansökan är komplett meddela ett positivt eller negativt planbesked.

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Detaljplaner och översiktliga planer - Kumla kommun

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00
www.kumla.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa