Terminsplacering på fritidshem (max 15 dagar/termin)

LÄS MER

Här anmäler du om att du vill vill ha en terminsplacering på fritidshem för ditt barn, max 15 dagar per termin.

Anmälan om terminsplacering ska göras minst en månad i förväg.

En terminsplacering på fritidshem kostar 600 kr per termin och innebär att barnet får vistas på fritidshemmet vid 15 tillfällen under terminen. 

Här finns mer information om regler och avgiftstaxa för fritidshem:
https://www.kumla.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/fritidshem.html 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Signering av båda vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa