Anmäla fettavskiljare

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du fylla i en anmälan om fettavskiljare enligt 2 kapitlet 3 § i miljöbalken. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Installationsritning i skala 1:500, där det framgår var fettavskiljaren är placerad.
  • Produktblad för vald fettavskiljare (om nyinstallation)