Anmäla fettavskiljare

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du fylla i en anmälan om fettavskiljare enligt 2 kapitlet 3 § i miljöbalken. 

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Miljöskydd och skydd av hälsa, hälsoskydd - Kumla kommun

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Installationsritning i skala 1:500, där det framgår var fettavskiljaren är placerad.
  • Produktblad för vald fettavskiljare (om nyinstallation)