Husbehovstäkt

LÄS MER

För att påbörja en täkt av grus, sand, morän, berg, torv eller matjord för husbehov krävs en anmälan om samråd. Detta eftersom naturmiljön kan komma att ändras.

 

Frågor om e-tjänsten

Kumla kommun
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00
www.kumla.se

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnd
servicecenter@kumla.se