Återansökan om försörjningsstöd

LÄS MER

Här kan du som bor i Kumla kommun ansöka om försörjningsstöd. Är det här en förstagångsansökan, kontakta Kumla kommun på telefon 019-58 80 00 och be att bli kopplad till enheten för Försörjningsstöd.  Ansökningar går att göra mellan den 19:e och den 10:e för varje intervall, exempelvis från den 19:e januari till den 10:e februari.

De som bor i Kumla kommun och inte kan försörja sig på annat sätt kan ha rätt till ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd för att kunna ha en skälig levnadsnivå.

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd.

Mer information om försörjningsstöd, ekonomist bistånd

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnaemnd@kumla.se