Beställning av slutbetyg

LÄS MER

Här kan du beställa kopior av betyg från skolor inom Kumla kommun som förvaras hos kommunarkivet. Om du har blivit av med ditt originalbetyg kan du beställa slutbetyg från årskurs 9, gymnasiebetyg från 2009 och framåt samt betyg från komvuxutbildningar. Ibland finns betygsuppgifterna i en betygskatalog och ibland som en kopia av ditt originalbetyg. Om uppgifterna finns i betygskatalogen gör vi en avskrift av denna som då ersätter originalbetyget. Om en kopia finns översänder vi en kopia av densamma.  

Gymnasieutbildningen i Kumla före 2009 sköttes i huvudsak av SUF (Sydnärkes utbildningsförbund). Betyg härifrån förvaras av Hallsbergs kommun. Om du har gått på andra skolor vänder du dig till respektive kommun.

Observera att betyg nyare än fem år normalt finns kvar hos respektive skola. E-tjänsten innehåller även information och hänvisningar för betyg som inte förvaras hos kommunarkivet.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kumla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa