Avanmäla modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du avanmäla undervisning i modersmål för ditt barns räkning. 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Att eleven går i grundskolan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa