Lämna besiktningsprotokoll ventilation (OVK)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via den här tjänsten kan du lämna in protokoll från utförd obligatorisk ventilationskontroll.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019588000

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa