Titta på kommunfullmäktiges möten

LÄS MER

Här kan du kolla på fullmäktiges webbsändningar. Du kan kolla på live och i efterhand.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kumla.se