Förenklad årsräkning/sluträkning, förmyndare

LÄS MER

Blankett, förenklad redovisning förmyndare.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019588000

Personuppgiftsansvarig

Sydnärkes Överförmyndarnämnd
overformyndaren@kumla.se