Ansöka om bostadsanpassningsbidrag - lämna fullmakt till ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidrag för bostadsanpassning av hemmet innebär att kommunen beslutar om ekonomisk ersättning för anpassningen. Du som sökande kan själv beställa anpassningsåtgärderna eller ge kommunen fullmakt att utföra anpassningen.

Genom att lämna fullmakt till kommunen ger du handläggare vid myndighetsnämnden i uppdrag att beställa och anta offerter. Uppdraget omfattar även att använda bostadsanpassningsbidraget för att betala fakturor från berörda entreprenörer.

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Bostadsanpassning - Kumla kommun

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa