Ansöka om modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om undervisning i modersmål för ditt barns räkning. 

De elever i grundskolan (från årskurs 1) som har annat språk än svenska som modersmål har rätt till undervisning i modersmål om minst en av föräldrarna talar annat språk än svenska och språket är dagligt umgängesspråk samt att barnet/eleven har grundläggande kunskaper i språket,  minst fem elever önskar undervisning i språket (gäller inte minoritetsspråk) och det finns en lämplig lärare för undervisning. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Att eleven går i grundskolan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa