Ansöka om modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du söka om undervisning i modersmål/minoritetsspråk för ditt barns räkning. 

De elever i grundskolan som har annat språk än svenska som modersmål har rätt till undervisning i modersmål om minst en av föräldrarna talar annat språk än svenska och språket är dagligt umgängesspråk samt att barnet/eleven har grundläggande kunskaper i språket,  minst fem elever önskar undervisning i språket (gäller inte minoritetsspråk) och det finns en lämplig lärare för undervisning. 

För undervisning i minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) gäller följande: Undervisning i minoritetsspråk anordnas även om det endast är en elev som sökt, det kan också vara möjligt att läsa både ett minoritetsspråk och ett annat modersmål. För att få läsa ett minoritetsspråk behöver eleven inte ha några förkunskaper och språket behöver inte vara elevens dagliga umgängesspråk.

Mer information hittar du här: https://www.kumla.se/utbildning-och-barnomsorg/modersmal-minoritetssprak

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Att eleven går i grundskolan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa