Redovisning av föreningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du skicka in rapport och ekonomisk redovisning gällande föreningsbidrag för din förenings räkning.

Nedan listas de olika bidragsformerna som kan redovisas för i denna e-tjänsten och när redovisningen ska vara inkommen till kommunen.

  • Utbildningsbidrag: Rapport och ekonomisk redovisning av evenemanget ska vara inkommen senast sex veckor efter utbildningens slutdatum. 
  • Evenemangsbidrag:  Rapport och ekonomisk redovisning av evenemanget ska vara inkommen senast sex veckor efter evenemangets slutdatum. 
  • Projektbidrag: Rapport och ekonomisk redovisning av evenemanget ska vara inkommen senast sex veckor efter projektets slutdatum. 

 

Redovisningen i denna e-tjänst avser föreningar som fått sin bidragsansökan beviljad. Du kan enbart skicka in en redovisning åt gången. Om du vill skicka in flera redovisningar måste du starta e-tjänsten på nytt efter att du skickat in din ansökan. 

I dokumentet Regler för föreningsbidrag i Kumla kommun (KFN 2018/492) kan du läsa mer om vad som gäller för bidragen. Klicka här för att läsa det fullständiga reglementet. 

När du skickat in din redovisning tar vi emot den och diarieför samt handlägger och beslutar om redovisningen. Inte godkänd redovisning medför återbetalningsskyldighet av det erhållna beloppet. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa