Begäran av specialkost inom grundskola, anpassad grundskola, gymnasiet och anpassad gymnasieskola.

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare till barn i grundskola, anpassad grundskola , gymnasiet och anpassad gymnasieskola anmäla behov av specialkost vid allergi och överkänslighet.

Viktig information till vårdnadshavare/elev angående specialkost vid födoämnesöverkänslighet/allergi, eller övrig information om kosten:

Specialkost ska erbjudas vid medicinska skäl. En medicinsk bedömning ska ligga till grund för specialkost som handlar om överkänslighet/allergi. Ett önskemål om specialkost ska styrkas med exempelvis ett journalutdrag eller en journalanteckning från behandlande läkare eller psykolog. 

I och med att ni gör ansökan om specialkost,  innebär det att ärendet kan komma att tas upp i skolans elevhälsoteam. Elevhälsoteamet kan bestå av följande professioner: rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator,  skolpsykolog, specialpedagog samt logoped. Information kommer också att lämnas till berörd kökspersonal.  

Vi serverar aldrig: jordnötter, nötter, mandel, sesam eller skaldjur i våra skolverksamheter. 

För att kunna enkelt följa ditt ärende via mina sidor välj e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa