Anmäla intresse för råd- och stödsamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Känner du oro eller har frågor om ditt barn eller din föräldraroll?

Här kan du anmäla ditt intresse för råd- och stödsamtal gällande barn och föräldraskap hos familjeenhetens öppenvård.

Stödet riktar sig i första hand till föräldrar/vårdnadshavare med barn upp till 18 år som är folkbokförda i Kumla kommun.

Öppenvården erbjuder stödjande, rådgivande och/eller förändringsinriktade samtal om barn/ungdomar och föräldraskap och kan även inkludera nätverket vid behov. Det finns möjlighet till max fem samtal och det går att vara anonym om önskemål finns. Du blir inte registrerad eller journalförd, eventuella arbetsanteckningar förstörs efter avslutad kontakt.

 

TIPS! För direktkontakt med familjebehandlare - ring Föräldratelefonen 019-58 82 44 på måndagar kl. 11-13 och torsdagar kl. 12-14 (helgfria dagar).

Föräldratelefonen riktar sig i första hand till dig som är förälder eller annan vårdnadshavare med barn upp till 18 år, om du känner oro eller har frågor kring ditt barn/ungdom eller din föräldraroll. Du blir inte registrerad eller journalförd, du kan vara anonym.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa