Uppdatera kontaktuppgifter läsåret 22/23

LÄS MER

För att logga in på e-tjänsten behöver du ett BankID. Om du inte har BankID, kontakta Servicecenter för hjälp med inloggningsuppgifter. Här hittar du manual för inlogg med BankID.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation