Uppdatera kontaktuppgifter inför skolval läsåret 21/22

LÄS MER

För att logga in på e-tjänsten behöver du ett BankID. Om du inte har BankID, kontakta Servicecenter för hjälp med inloggningsuppgifter. Här hittar du manual för inlogg med BankID.

För mer information om skolvalet kan du klicka här: https://www.kumla.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/val-av-skola.html 

E-tjänsten är öppen mellan 08-31 januari 2021.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation