Lämna uppgift om inkomst för hemtjänstavgift

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du lämna uppgifter om dina inkomster för beräkning av din hemtjänstavgift. 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnd@kumla.se