Anmäla fosforrening för enskilt avlopp

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du anmäla installation av fosforrening för enskilda avlopp enligt 14 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om installation av fosforrening på befintligt enskilt avlopp.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten