Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga och bo (31)

  Föreningsliv (6)

  • Ansökan om att få anordna kommunala registreringslotterier

   Ideella föreningar eller registrerade trossamfund som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Innan registrering ska föreningen ha utsett en lotteriföreståndare som behöver godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

   Ideella föreningar eller registrerade trossamfund som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Innan registrering ska föreningen ha utsett en lotteriföreståndare som behöver godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

  • Lovprogram

   Här kan du anmäla aktiviteter till kommande lovprogram.

   Denna e-tjänst används för anmälan av aktivitet till Höstlovet 2023 

   Här kan du anmäla aktiviteter till kommande lovprogram.

   Denna e-tjänst används för anmälan av aktivitet till Höstlovet 2023 

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Starta en ungdomsförening

   Här kan du ansöka om att starta en ungdomsförening i Kumla kommun med hjälp av Ung Fritid.

   Här kan du ansöka om att starta en ungdomsförening i Kumla kommun med hjälp av Ung Fritid.

  Företagande (10)

  • Arbete i Blacksta vattenskyddsområde

   Här kan du anmäla eller ansöka om tillstånd för arbeten inom Blacksta vattenskyddsområde.

   Här kan du anmäla eller ansöka om tillstånd för arbeten inom Blacksta vattenskyddsområde.

  • Dispens från kravet på att förpackningar ska skiljas från sitt innehåll

   Myndighetsnämnden kan i det enskilda fallet ge dispens från kravet på att förpackningar ska skiljas från sitt innehåll. Dispens kan medges om hanteringen inte är genomförbar, eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

   Myndighetsnämnden kan i det enskilda fallet ge dispens från kravet på att förpackningar ska skiljas från sitt innehåll. Dispens kan medges om hanteringen inte är genomförbar, eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

  • PCB-sanering

   Här kan du som företagare göra en anmälan om PCB-sanering.

   Här kan du som företagare göra en anmälan om PCB-sanering.

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

  • Sök efter Kumla kommuns upphandlingar

   Här kan du söka efter Kumla kommuns upphandlingar. 

   Här kan du söka efter Kumla kommuns upphandlingar. 

  • Sök företag i Kumla

   Här kan du söka efter företag i Kumla. 

   Här kan du söka efter företag i Kumla. 

  • Söka om förvaltarfrihetsbevis

   Här kan söka om förvaltarfrihetsbevis. 

   Här kan söka om förvaltarfrihetsbevis. 

  Gator och vägar (7)

  • Anmäla schaktarbete, lämna öppnings- och slutanmälan

   Alla som ska utföra någon form av arbete som berör en gata, väg, gång- och/eller cykelbana eller grönyta måste göra en anmälan om detta till Kumla kommun. Du behöver lämna både en öppningsanmälan innan påbörjat arbete och en slutanmälan efter avslutat arbete. Detta kan du göra här, genom att använda e-tjänsten "Lämna öppnings- och slutanmälan för schaktarbete".

   Alla som ska utföra någon form av arbete som berör en gata, väg, gång- och/eller cykelbana eller grönyta måste göra en anmälan om detta till Kumla kommun. Du behöver lämna både en öppningsanmälan innan påbörjat arbete och en slutanmälan efter avslutat arbete. Detta kan du göra här, genom att använda e-tjänsten "Lämna öppnings- och slutanmälan för schaktarbete".

  • Ansöka om trafikanordningsplan (TA-plan)

   Här kan du ansöka om trafikanordningsplan (TA-plan)

   Här kan du ansöka om trafikanordningsplan (TA-plan)

  • Fiber

   En intresseanmälan för er som saknar fiber.

   En intresseanmälan för er som saknar fiber.

  • Söka om blomlådor som farthinder

   Här kan du ansöka om blomlåda som farthinder.

   Här kan du ansöka om blomlåda som farthinder.

  Kommun och politik (16)

  • Anmäla autogiro

   Här kan du som medborgare eller företagare anmäla medgivande till betalning via autogiro.

   Här kan du som medborgare eller företagare anmäla medgivande till betalning via autogiro.

  • Avsäg dig politiskt uppdrag i Kumla kommun

   Här kan du avsäga dig ett eller flera kommunala förtroendeuppdrag i Kumla kommun. 

   Här kan du avsäga dig ett eller flera kommunala förtroendeuppdrag i Kumla kommun. 

  • Civil marriage

   Welcome to announce interest in civil marriage.

   Welcome to announce interest in civil marriage.

  • Frånvaro från sammanträde i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller råd

   Den här e-tjänsten kan du använda om du vill anmäla om du inte kan delta på kommande sammanträde för kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller råd.

   Den här e-tjänsten kan du använda om du vill anmäla om du inte kan delta på kommande sammanträde för kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller råd.

  • Handleda politisk lärling i Kumla kommun

   Här kan du söka om att bli handledare för en politisk lärling i någon av kommunens nämnder. 

   Här kan du söka om att bli handledare för en politisk lärling i någon av kommunens nämnder. 

  • Incidentrapportering förtroendevalda

   Här kan du som förtroendevald i Kumla kommun rapportera in händelser av exempelvis hot, hat eller våld.

   Här kan du som förtroendevald i Kumla kommun rapportera in händelser av exempelvis hot, hat eller våld.

  • Lämna förslag på nya e-tjänster

   Saknar du någon e-tjänst? Här kan du skicka in förslag på e-tjänster som du tycker Kumla kommun borde ha.

   Saknar du någon e-tjänst? Här kan du skicka in förslag på e-tjänster som du tycker Kumla kommun borde ha.

  • Lämna publiceringsmedgivande

   När du medverkar på foton eller film tagna av Kumla kommun vill vi att du godkänner att vi använder materialet. Därför behöver vi ett publiceringsmedgivande från dig. 

   När du medverkar på foton eller film tagna av Kumla kommun vill vi att du godkänner att vi använder materialet. Därför behöver vi ett publiceringsmedgivande från dig. 

  • Redovisning av det kommunala partistödet

   Här kan du göra din redovisning av användningen av det kommunala partistödet digitalt.

   E-tjänsten finns också som blankett att ladda ned. Utformningen följer den mall som Kommunstyrelsen godkände 2019-12-04 (§ 194) vad gäller partistödsredovisning.

   Här kan du göra din redovisning av användningen av det kommunala partistödet digitalt.

   E-tjänsten finns också som blankett att ladda ned. Utformningen följer den mall som Kommunstyrelsen godkände 2019-12-04 (§ 194) vad gäller partistödsredovisning.

  • Registerutdrag

   Här kan du begära att få veta i vilka register som kommunen har personuppgifter om dig.

   Här kan du begära att få veta i vilka register som kommunen har personuppgifter om dig.

  • Röstmottagare vid valet i juni 2024

   Här anmäler du intresse för att arbeta vid valet den 9 juni 2024. 

   Här anmäler du intresse för att arbeta vid valet den 9 juni 2024. 

  • Röstmottagare vid valet i september 2022

   Här anmäler du intresse för att arbeta vid valet den 11 september 2022.

   Här anmäler du intresse för att arbeta vid valet den 11 september 2022.

  • Titta på kommunfullmäktiges möten

   Här kan du kolla på fullmäktiges webbsändningar. Du kan kolla på live och i efterhand.

   Här kan du kolla på fullmäktiges webbsändningar. Du kan kolla på live och i efterhand.

  Livsmedel och hälsa (11)

  Min anställning LAS (5)

  • Ansökan om utbetalning av tjänstepension som är intjänad före 1998 i en kommun

   Ansökan avser utbetalning av din tjänstepension ”Intjänad pensionsrätt till och med 1997-12-31” (IPR) som du tjänat ihop från din arbetsgivare i en kommun/region före 1998.

   Ansökan avser utbetalning av din tjänstepension ”Intjänad pensionsrätt till och med 1997-12-31” (IPR) som du tjänat ihop från din arbetsgivare i en kommun/region före 1998.

  • Tackat nej till erbjudande om återanställning

   Den här e-tjänsten använder du som chef för att dokumentera att en medarbetare tackat nej till ett skäligt erbjudande om återanställning och således tappar sin företrädesrätt. 

   Den här e-tjänsten använder du som chef för att dokumentera att en medarbetare tackat nej till ett skäligt erbjudande om återanställning och således tappar sin företrädesrätt. 

  Omsorg, hjälp och stöd (51)

  Priser och utmärkelser (2)

  Skola och förskola (39)

  Synpunkter och felanmälan (2)

  Uppleva och göra (16)

  • Anmäla till Kulturskolan

   Här anmäler du ditt barn till våra verksamheter inom Kulturskolan.

   Här anmäler du ditt barn till våra verksamheter inom Kulturskolan.

  • Anmälan till Ung fritids resor och utflykter

   Här kan du som vårdnadshavare eller god man anmäla och godkänna att din ungdom får följa med Ung fritid på aktivitet, utflykt eller resa. 

   Här kan du som vårdnadshavare eller god man anmäla och godkänna att din ungdom får följa med Ung fritid på aktivitet, utflykt eller resa. 

  • Ansöka om bibliotekskort för låntagare under 18 år

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om bibliotekskort för låntagare som är under 18 år.

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om bibliotekskort för låntagare som är under 18 år.

  • Ansökan om kommunalt bidrag till studieförbunden

   Här kan du ansöka om kommunalt bidrag från Kumla kommun till studieförbunden.

   Här kan du ansöka om kommunalt bidrag från Kumla kommun till studieförbunden.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Bibliotekskort

   Här kan du beställa bibliotekskort till Kumla bibliotek utan att behöva legitimera dig med BankID.

   Här kan du beställa bibliotekskort till Kumla bibliotek utan att behöva legitimera dig med BankID.

  • Drakens gåta - Sagovandring runt Kumlasjön

   Anmälan till Drakens gåta - Sagovandring runt Kumlasjön

   Anmälan till Drakens gåta - Sagovandring runt Kumlasjön

  • Intresseanmälan till Titt ut, babydisco och babybokis

   Här kan du anmäla dig och ditt barn babysång, babydisco och babybokis på Kumla bibliotek och Familjens Hus.

   Här kan du anmäla dig och ditt barn babysång, babydisco och babybokis på Kumla bibliotek och Familjens Hus.

  • Komma igång med en fritidsaktivitet (Fritidshjälpen)

   Här kan du anmäla intresse för att komma igång med en fritidsaktivitet (Fritidshjälpen)

   Här kan du anmäla intresse för att komma igång med en fritidsaktivitet (Fritidshjälpen)

  • kontakt uppgifter och godkännande Ungfritid

   Denna e-tjänst används av vårdnadshavare till ungdomar 13-19år som önskar besöka ung fritids verksamheter. För godkännande av användning av kontakt uppgifter samt skapandet av ett Alias i vår besöks loggning. 

   Denna e-tjänst används av vårdnadshavare till ungdomar 13-19år som önskar besöka ung fritids verksamheter. För godkännande av användning av kontakt uppgifter samt skapandet av ett Alias i vår besöks loggning. 

  • Machofabriken

   Här kan du skicka en förfrågan om att boka Machofabriken.

    

   Här kan du skicka en förfrågan om att boka Machofabriken.

    

  • Samarbetsövningar

   Här kan du skicka en förfrågan om att boka samarbetsövningar.

   Här kan du skicka en förfrågan om att boka samarbetsövningar.

  • Simskola

   Här kan du boka plats på babysim, vattenlek, plaskis, simskola eller vattenträning. 

   Här kan du boka plats på babysim, vattenlek, plaskis, simskola eller vattenträning. 

  • Sommarkulturskola 21-23 juni 2022

   Här kan du anmäla ditt barn till årets sommarkulturskola där man under tre dagar får prova på teater, bild, dans och mycket annat kul.

   Här kan du anmäla ditt barn till årets sommarkulturskola där man under tre dagar får prova på teater, bild, dans och mycket annat kul.