Anmäla fosforrening för enskilt avlopp

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du anmäla installation av fosforrening för enskilda avlopp enligt 14 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om installation av fosforrening på befintligt enskilt avlopp.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se