Dispens från kravet på att förpackningar ska skiljas från sitt innehåll

Nedan visas statistik för e-tjänsten Dispens från kravet på att förpackningar ska skiljas från sitt innehåll.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per steg

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.