Rapportering av händelser från kultur- och fritidsförvaltningen

Nedan visas statistik för e-tjänsten Rapportering av händelser från kultur- och fritidsförvaltningen.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)