Anmäla intresse för att komma igång med en fritidsaktivitet (Fritidshjälpen)

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla intresse för att komma igång med en fritidsaktivitet (Fritidshjälpen).

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)