Lämna synpunkter och klagomål på socialförvaltningens verksamheter

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lämna synpunkter och klagomål på socialförvaltningens verksamheter.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)