Rapportering av utförd tid som ledsagare eller avlösare

Nedan visas statistik för e-tjänsten Rapportering av utförd tid som ledsagare eller avlösare.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)