Beställa inloggningsuppgifter till Infotorg

Nedan visas statistik för e-tjänsten Beställa inloggningsuppgifter till Infotorg.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)