Trädfällning och röjning på kommunal mark

Nedan visas statistik för e-tjänsten Trädfällning och röjning på kommunal mark.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)