Ansöka om förhandsbesked för bygglov

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansöka om förhandsbesked för bygglov.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)