Ansöka om hemtjänst, vårdboende, mattjänst eller trygghetslarm

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansöka om hemtjänst, vårdboende, mattjänst eller trygghetslarm.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)