Ansökan om att få anordna kommunala registreringslotterier

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om att få anordna kommunala registreringslotterier.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)