Lämna klagomål på förskola, pedagogisk omsorg, skola och fritidshem

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lämna klagomål på förskola, pedagogisk omsorg, skola och fritidshem.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)