Anmäla intresse för råd- och stödsamtal

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla intresse för råd- och stödsamtal.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)