Introduktion och avslut för medarbetare inom IFO SOC

Nedan visas statistik för e-tjänsten Introduktion och avslut för medarbetare inom IFO SOC.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)