Anmäla personal inom IFO för introduktion

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla personal inom IFO för introduktion.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)