Anmäla delegationsbeslut till samhällsbyggnadsnämnden

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla delegationsbeslut till samhällsbyggnadsnämnden.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)