Återansökan om försörjningsstöd

Nedan visas statistik för e-tjänsten Återansökan om försörjningsstöd.

Antal klick per vecka



Avbrutna ärenden per steg

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.