Anmälan om misstänkt kränkande behandling, trakasseri eller sexuellt trakasseri mot barn/elev

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmälan om misstänkt kränkande behandling, trakasseri eller sexuellt trakasseri mot barn/elev.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per steg

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.