Beställa och hantera personalkonto i InfoMentor förskola

Nedan visas statistik för e-tjänsten Beställa och hantera personalkonto i InfoMentor förskola.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)