Lämna förteckning över tillgångar och skulder

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lämna förteckning över tillgångar och skulder.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)