Anmälan till huvudman - utredning vid omfattande frånvaro

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmälan till huvudman - utredning vid omfattande frånvaro.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)