Begära utdrag om personuppgifter i kommunens register

Nedan visas statistik för e-tjänsten Begära utdrag om personuppgifter i kommunens register.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)