Anmäla schaktarbete, lämna öppnings- och slutanmälan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla schaktarbete, lämna öppnings- och slutanmälan.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)