Begära arvode som särskild förordnad vårdnadshavare

Nedan visas statistik för e-tjänsten Begära arvode som särskild förordnad vårdnadshavare.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)