Ansöka om bostadsanpassningsbidrag - lämna fullmakt till ansökan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansöka om bostadsanpassningsbidrag - lämna fullmakt till ansökan.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)