Beställa Skyddsutrustning SOC

Nedan visas statistik för e-tjänsten Beställa Skyddsutrustning SOC.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)