Ansöka om stöd vuxen

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansöka om stöd vuxen.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)