Ansökan om sjuklöneersättning för privata utförare av personlig assistans

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om sjuklöneersättning för privata utförare av personlig assistans.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)