Lämna redogörelse och begära arvode som tillfällig god man

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lämna redogörelse och begära arvode som tillfällig god man.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)