Lämna redogörelse och begära arvode som tillfällig god man

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lämna redogörelse och begära arvode som tillfällig god man.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)