Avsluta HAB-ersättning

Nedan visas statistik för e-tjänsten Avsluta HAB-ersättning.

Antal ärenden per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)